Uchwała Nr 3591/2009 z dnia 06 lipca 2009 w sprawie zajęcia i użyczenia części nieruchomości przy ul. Oleskiej 127 w Opolu stanowiącej własność Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35912009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zajecia-i-uzyczenia-czesci-nieruchomosci-przy-ul-oleskiej-127-w-opolu-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.07.2009 3591/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35912009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zajecia-i-uzyczenia-czesci-nieruchomosci-przy-ul-oleskiej-127-w-opolu-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35912009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zajecia-i-uzyczenia-czesci-nieruchomosci-przy-ul-oleskiej-127-w-opolu-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie