Uchwała Nr 3570/2009 z dnia 06 lipca 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35702009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-planu-zagospodarow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.07.2009 3570/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35702009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-planu-zagospodarow/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35702009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-planu-zagospodarow/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Krzysztof Kiełbasa Sylwia Jóźków Województwo Opolskie