Uchwała Nr 3569/2009 z dnia 06 lipca 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o dzieło na wykonanie korekty studium wykonalności dla projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów szynowych” realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35692009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-dzielo-na-wykonanie-korekty-studium-wykonalnosci-dla-projektu-kluczowego-pn-zakup-pojazdow-szynowych-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.07.2009 3569/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35692009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-dzielo-na-wykonanie-korekty-studium-wykonalnosci-dla-projektu-kluczowego-pn-zakup-pojazdow-szynowych-r/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie