Uchwała Nr 3567/2009 z dnia 06 lipca 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 1589/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu komisji konkursowej oceniającej wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO WO 2007-2013” zmienionej uchwałą nr 1683/2008 z dnia 08 kwietnia 2008 r., zmienionej uchwałą nr 2005/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałą nr 2220/2008 z dnia 05 sierpnia 2008 r., zmienionej uchwałą nr 3212/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35672009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-15892008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-komisji-konkursowej-oceni/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.07.2009 3567/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35672009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-15892008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-komisji-konkursowej-oceni/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35672009-z-dnia-06-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-15892008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-marca-2008-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-komisji-konkursowej-oceni/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie