Uchwała Nr 3553/2009 z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie wstrzymania stypendium sportowego dla zawodnika województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35532009-z-dnia-29-czerwca-2009-w-sprawie-wstrzymania-stypendium-sportowego-dla-zawodnika-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 29.06.2009 3553/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35532009-z-dnia-29-czerwca-2009-w-sprawie-wstrzymania-stypendium-sportowego-dla-zawodnika-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie