Zwiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Recyklingu Odpadów Płynnych, zlokalizowanej w Tarnowie Opolskim przy ul. Świerczewskiego 5, eksploatowanej przez SITA STAROL Sp. z o. o. w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej 29 https://bip.opolskie.pl/2009/07/zwiadomienie-o-wydaniu-decyzji-udzielajacej-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-zakladu-recyklingu-odpadow-plynnych-zlokalizowanej-w-tarnowie-opolskim-przy-ul-swierczewskiego-5-eksploatowanej/ 29.07.2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/zwiadomienie-o-wydaniu-decyzji-udzielajacej-pozwolenia-zintegrowanego-dla-instalacji-zakladu-recyklingu-odpadow-plynnych-zlokalizowanej-w-tarnowie-opolskim-przy-ul-swierczewskiego-5-eksploatowanej/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie