ZAWIADOMIENIE o wydanej w dniu 10 lipca 2009 r. decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-42/08 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla projektowanej instalacji do produkcji etanolu zlokalizowanej na terenie Zakładu w Goświnowicach przy ul. Kolejowej 1, eksploatowanej przez Spółkę S.A. BIOAGRA ul. Gen. J. Bema 83, 01-233 Warszawa. https://bip.opolskie.pl/2009/07/zawiadomienie-o-wydanej-w-dniu-10-lipca-2009-r-decyzji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-dos-iii-mwi-7636-4208-udzielajacej-pozwolenia-zintegrowanego-dla-projektowanej-instalacji-do-produkcji-et/ 06.08.2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/zawiadomienie-o-wydanej-w-dniu-10-lipca-2009-r-decyzji-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-nr-dos-iii-mwi-7636-4208-udzielajacej-pozwolenia-zintegrowanego-dla-projektowanej-instalacji-do-produkcji-et/
Manrfed Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Maria Piekarz Województwo Opolskie