Uchwała Nr XXXIII/361/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie zmiany Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3612009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-umowy-w-sprawie-prowadzenia-jako-wspolnej-instytucji-kultury-muzeum-piastow-slaskich-w-brzegu/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/361/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3612009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-umowy-w-sprawie-prowadzenia-jako-wspolnej-instytucji-kultury-muzeum-piastow-slaskich-w-brzegu/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie