Uchwała Nr XXXIII/360/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przyjęcia „Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania utworzonej na podstawie art.50 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25)” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3602009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-metodologii-podzialu-krajowej-rezerwy-wykonania-utworzonej-na-podstawie/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/360/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3602009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-metodologii-podzialu-krajowej-rezerwy-wykonania-utworzonej-na-podstawie/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie