Uchwała Nr XXXIII/359/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Województwie Opolskim” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3592009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-apelu-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-utworzenia-bazy-lotniczego-pogotowia-ratunkowego-w-wojewodztwie-opolskim/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/359/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3592009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-apelu-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-utworzenia-bazy-lotniczego-pogotowia-ratunkowego-w-wojewodztwie-opolskim/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie