Uchwała Nr XXXIII/357/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3572009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-pokoj/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/357/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3572009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-pokoj/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie