Uchwała Nr XXXIII/349/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2008, zawartego dnia 10 sierpnia 2007r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3492009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-oswiadczenia-stron-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008-zawartego-dnia-10-sier/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/349/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3492009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-oswiadczenia-stron-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008-zawartego-dnia-10-sier/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie