Uchwała Nr XXXIII/348/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie emisji obligacji https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3482009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-emisji-obligacji/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/348/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3482009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-emisji-obligacji/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie