Uchwała Nr XXXIII/347/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3472009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/347/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3472009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie