Uchwała Nr XXXIII/346/2009 z dnia 07 lipca 2009 w sprawie zawarcia wieloletniej umowy ramowej na lata 2009-2015 na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3462009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zawarcia-wieloletniej-umowy-ramowej-na-lata-2009-2015-na-wykonywanie-kolejowych-regionalnych-przewozow-pasazerskich-w-wojewodztwie-opolskim/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXIII 07.07.2009 XXXIII/346/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-xxxiii3462009-z-dnia-07-lipca-2009-w-sprawie-zawarcia-wieloletniej-umowy-ramowej-na-lata-2009-2015-na-wykonywanie-kolejowych-regionalnych-przewozow-pasazerskich-w-wojewodztwie-opolskim/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Iwona Marek Województwo Opolskie