Uchwała Nr 3458/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34582009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-pomieszczen-przez-samodzielny-publiczny-zespol-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3458/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34582009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wynajem-pomieszczen-przez-samodzielny-publiczny-zespol-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie