Uchwała Nr 3457/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2527/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do załatwiania spraw związanych z wdrażaniem działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” oraz załatwiania spraw związanych z wyborem lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34572009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-25272008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2008-r-w-sprawie-upowaznienia-pracownikow-departamentu-program/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3457/2009 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34572009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-25272008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2008-r-w-sprawie-upowaznienia-pracownikow-departamentu-program/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie