Uchwała Nr 3456/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34562009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3456/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34562009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow/
p.o.Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie