Uchwała Nr 3454/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat wynikających tytułu najmu lokali mieszkalnych za 2008r. https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34542009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-umorzenia-odsetek-od-nieterminowego-wnoszenia-oplat-wynikajacych-tytulu-najmu-lokali-mieszkalnych-za-2008r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3454/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34542009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-umorzenia-odsetek-od-nieterminowego-wnoszenia-oplat-wynikajacych-tytulu-najmu-lokali-mieszkalnych-za-2008r/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie