Uchwała Nr 3452/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 310/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym na terenie województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34522009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-3102003-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-kwietnia-2003r-w-sprawie-nadania-numerow-drogom-powiatowym-na-terenie-wojewod/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3452/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34522009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-3102003-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-kwietnia-2003r-w-sprawie-nadania-numerow-drogom-powiatowym-na-terenie-wojewod/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie