Uchwała Nr 3448/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34482009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3448/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34482009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34482009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie