Uchwała Nr 3446/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2008 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34462009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3446/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34462009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34462009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-zakladu-opiekunczo-leczniczego-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-glucholazach/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie