Uchwała Nr 3445/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia umowy dotacji Nr 2009/Wn-08/OA-po/D pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie a Województwem Opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34452009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-umowy-dotacji-nr-2009wn-08oa-pod-pomiedzy-narodowym-funduszem-ochrony-srodowiska-w-warszawie-a-wojewodztwem-opolskim/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3445/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34452009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-umowy-dotacji-nr-2009wn-08oa-pod-pomiedzy-narodowym-funduszem-ochrony-srodowiska-w-warszawie-a-wojewodztwem-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34452009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-umowy-dotacji-nr-2009wn-08oa-pod-pomiedzy-narodowym-funduszem-ochrony-srodowiska-w-warszawie-a-wojewodztwem-opolskim/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie