Uchwała Nr 3444/2009 z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie. https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34442009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v372007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-20/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.06.2009 3444/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34442009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v372007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-20/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34442009-z-dnia-09-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v372007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lutego-20/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łagiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie