Uchwała Nr 3442/2009 z dnia 05 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia Umowy Ramowej w sprawie współpracy Województwa Opolskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34422009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-umowy-ramowej-w-sprawie-wspolpracy-wojewodztwa-opolskiego-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa-w-nysie/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.06.2009 3442/2009 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34422009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-umowy-ramowej-w-sprawie-wspolpracy-wojewodztwa-opolskiego-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa-w-nysie/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie