Uchwała Nr 3441/2009 z dnia 05 czerwca 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 1324/2008 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałami Nr 1365/2008 z dnia 17 stycznia 2008r., Nr 1419/2008 z dnia 4 lutego 2008r., Nr 1752/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r., Nr 2101/2008 z dnia 15 lipca 2008r., Nr 2438/2008 z dnia 9 października 2008r., Nr 2879/2009 z dnia 5 lutego 2009r. oraz Nr 3117/2009 z dnia 31 marca 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34412009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjneg/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.06.2009 3441/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34412009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjneg/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34412009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13242008-z-dnia-3-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjneg/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie