Uchwała Nr 3440/2009 z dnia 05 czerwca 2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013” zmienionej uchwałą nr 1754/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r., uchwałą nr 2103/2008 z dnia 15 lipca 2008r., uchwałą 2437/2008 z dnia 9 października 2008r. oraz uchwałą 3123/2009 z dnia 31 marca 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34402009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13332008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-w/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.06.2009 3440/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34402009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13332008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-w/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34402009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13332008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-w/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34402009-z-dnia-05-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-13332008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-w/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie