Uchwała Nr 3435/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Leśnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34352009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-lesnica-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3435/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34352009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-lesnica-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34352009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-lesnica-na-lata-2009-2012-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie