Uchwała Nr 3432/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. poprzez wniesienie przez PKP SA aportu w charakterze zaplecza do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34322009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-dotyczacej-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-pkp-przewozy-regionalne-sp-z-o-o-poprzez-wniesienie-przez-pkp-sa-aportu-w-ch/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3432/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34322009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-dotyczacej-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego-spolki-pkp-przewozy-regionalne-sp-z-o-o-poprzez-wniesienie-przez-pkp-sa-aportu-w-ch/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Iwona Marek Województwo Opolskie