Uchwała Nr 3431/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia w sprawie realizacji Programu "Moje boisko - Orlik 2012" w roku 2009 https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34312009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-realizacji-programu-moje-boisko-orlik-2012-w-roku-2009/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3431/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34312009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-realizacji-programu-moje-boisko-orlik-2012-w-roku-2009/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34312009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-w-sprawie-realizacji-programu-moje-boisko-orlik-2012-w-roku-2009/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Iwona Marek Województwo Opolskie