Uchwała Nr 3430/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia przez Województwo Opolskie projektu porozumienia o przyznaniu dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34302009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-przez-wojewodztwo-opolskie-projektu-porozumienia-o-przyznaniu-dotacji-celowej-na-programy-z-zakresu-kultury-objete-mecenatem-panstwa-w-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3430/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34302009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-przez-wojewodztwo-opolskie-projektu-porozumienia-o-przyznaniu-dotacji-celowej-na-programy-z-zakresu-kultury-objete-mecenatem-panstwa-w-r/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34302009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-przyjecia-przez-wojewodztwo-opolskie-projektu-porozumienia-o-przyznaniu-dotacji-celowej-na-programy-z-zakresu-kultury-objete-mecenatem-panstwa-w-r/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Iwona Marek Województwo Opolskie