Uchwała Nr 3427/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Moszna Zamek – Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34272009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dla-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-pod-nazwa-moszna-zamek-sp-z-o-o-z-siedziba-w-mosznej/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3427/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34272009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-dla-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-pod-nazwa-moszna-zamek-sp-z-o-o-z-siedziba-w-mosznej/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Iwona Marek Województwo Opolskie