Uchwała Nr 3422/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie akceptacji projektu umowy z Romanem Hlawaczem, reprezentującym „Oficynę Piastowską” s.c. na wykonanie folderu promocyjnego Województwo Opolskie „Tylko u nas…” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34222009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-akceptacji-projektu-umowy-z-romanem-hlawaczem-reprezentujacym-oficyne-piastowska-s-c-na-wykonanie-folderu-promocyjnego-wojewod/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3422/2009 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34222009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-akceptacji-projektu-umowy-z-romanem-hlawaczem-reprezentujacym-oficyne-piastowska-s-c-na-wykonanie-folderu-promocyjnego-wojewod/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Mateusz Figiel Iwona Marek Województwo Opolskie