Uchwała Nr 3420/2009 z dnia 03 czerwca 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2739/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Okresowego planu ewaluacji RPO WO na lata 2007-2013 na rok 2009” https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34202009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-27392008-z-dnia-23-grudnia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-rpo-wo-na-lata-2007-2013-na-rok-20/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.06.2009 3420/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34202009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-27392008-z-dnia-23-grudnia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-rpo-wo-na-lata-2007-2013-na-rok-20/https://bip.opolskie.pl/2009/07/uchwala-nr-34202009-z-dnia-03-czerwca-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-27392008-z-dnia-23-grudnia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-okresowego-planu-ewaluacji-rpo-wo-na-lata-2007-2013-na-rok-20/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Krzysztof Kiełbasa Iwona Marek Województwo Opolskie