Uchwała Nr 3405/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-34052009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-zmiany-ukladu-wykonawczego-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.05.2009 3405/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-34052009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-zmiany-ukladu-wykonawczego-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Iwona Marek Województwo Opolskie