Uchwała Nr 3401/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2925/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2009r. dotyczącej wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiącej część ul. Fabrycznej w Opolu będącej własnością Województwa Opolskiego na cele budowlane https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-34012009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-29252009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-lutego-2009r-dotyczacej-wyrazenia-zgody-na-udostepnienie-nieruchomosci-stanowia/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3401/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-34012009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-29252009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-lutego-2009r-dotyczacej-wyrazenia-zgody-na-udostepnienie-nieruchomosci-stanowia/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Iwona Marek Województwo Opolskie