Uchwała Nr 3396/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu aparatury medycznej w postaci aparatu USG oraz aparatu do znieczulenia https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33962009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zakup-przez-samodzielny-specjalistyczny-zespol-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu-aparatury-medycznej-w-postaci-apara/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3396/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33962009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zakup-przez-samodzielny-specjalistyczny-zespol-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu-aparatury-medycznej-w-postaci-apara/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Iwona Marek Województwo Opolskie