Uchwała Nr 3394/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie przyjęcia „Ścieżek audytu” w ramach II Priorytetu ZPORR (Działań 2.2 i 2.6) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33942009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-sciezek-audytu-w-ramach-ii-priorytetu-zporr-dzialan-2-2-i-2-6/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3394/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33942009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-sciezek-audytu-w-ramach-ii-priorytetu-zporr-dzialan-2-2-i-2-6/https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33942009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-sciezek-audytu-w-ramach-ii-priorytetu-zporr-dzialan-2-2-i-2-6/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie