Uchwała Nr 3393/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie przyjęcia „Wewnętrznego Podręcznika Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR” https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33932009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-wewnetrznego-podrecznika-procedur-instytucji-wdrazajacej-zporr/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3393/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33932009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-wewnetrznego-podrecznika-procedur-instytucji-wdrazajacej-zporr/https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33932009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-wewnetrznego-podrecznika-procedur-instytucji-wdrazajacej-zporr/https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33932009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-wewnetrznego-podrecznika-procedur-instytucji-wdrazajacej-zporr/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie