Uchwała Nr 3391/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33912009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-regionalne-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-la/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3391/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33912009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-3-1-1-drogi-regionalne-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-la/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie