Uchwała Nr 3388/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33882009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-5-3-rozwoj-kultury-oraz-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-typ-i-rozwoj-kultury-regionalnego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3388/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33882009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-5-3-rozwoj-kultury-oraz-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-typ-i-rozwoj-kultury-regionalnego/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie