Uchwała Nr 3387/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33872009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3387/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33872009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Iwona Marek Województwo Opolskie