Uchwała Nr 3386/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33862009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-turawa/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3386/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33862009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-turawa/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Krzysztof Kiełbasa Iwona Marek Województwo Opolskie