Uchwała Nr 3384/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Komorzno, gmina Wołczyn https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33842009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-zainwestowanych-wsi-komorzno-gmina-wolczyn/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3384/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33842009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-zainwestowanych-wsi-komorzno-gmina-wolczyn/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Krzysztof Kiełbasa Iwona Marek Województwo Opolskie