Uchwała Nr 3383/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33832009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3383/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33832009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Iwona Marek Województwo Opolskie