Uchwała Nr 3382/2009 z dnia 25 maja 2009 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu województwa opolskiego za okres 1.01.2009r. – 30.04.2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33822009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009r-30-04-2009r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 25.05.2009 3382/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33822009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009r-30-04-2009r/https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33822009-z-dnia-25-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009r-30-04-2009r/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Iwona Marek Województwo Opolskie