Uchwała Nr 3372/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33722009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-centralnym-osrodkiem-badania-odmian-roslin-uprawnych-w-slupii-wielkiej-oraz-sta/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2009 3372/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33722009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-centralnym-osrodkiem-badania-odmian-roslin-uprawnych-w-slupii-wielkiej-oraz-sta/
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Iwona Marek Województwo Opolskie