Uchwała Nr 3370/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 459 w miejscowości Narok” https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33702009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2009 3370/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33702009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowania-projektu-budowlano-wykonawczego-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Iwona Marek Województwo Opolskie