Uchwała Nr 3359/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33592009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-pn-opolskie-obserwatorium-rynku-pracy-w-ramach-poddzialania-6-1-2-ws/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2009 3359/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33592009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-pn-opolskie-obserwatorium-rynku-pracy-w-ramach-poddzialania-6-1-2-ws/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Iwona Marek Województwo Opolskie