Uchwała Nr 3354/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (za rok 2008) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33542009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-wdrazania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2009 3354/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33542009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-wdrazania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Iwona Marek Województwo Opolskie